Resmi Gazete’de yayımlandı. KOSGEB destekleri usul ve esaslar yeniden düzenlendi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından düzenlenen destek programları da aynı kriterlere tabi olacak.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik, işletmelerin ve girişimcilerin gelişimini desteklemek amacıyla teknoloji merkezleri, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve diğer ilgili kuruluşlara yönelik KOSGEB tarafından oluşturulan destek programlarının esaslarını belirliyor.

Destek programları, belirtilen politika, amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanacak. Aynı destek türünden faydalanmak için farklı destek programlarında yer almak gerekiyor. Ancak, giderlerin gerçekleştiğini gösteren belgeler sadece bir destek için kullanılabilir.

Destek programlarından faydalananların, kontrol, denetim ve inceleme görevlilerine tüm hesap, bilgi, belge ve kayıtları sunmaları, işlemler, faaliyetler ve malların gerçek ve fiziki durumlarını göstermeleri gerekiyor.

DESTEK SÜRECİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ

Destek programlarının uygulanması sırasında ve sonrasında, KOSGEB mevzuatına aykırı durumların belirlenmesi durumunda, destek süreci durdurulacak ve yeni destek başvuruları, uygunsuzluk durumu sona erene kadar kabul edilmeyecek.

Uygunsuzluk durumunun düzeltilmemesi halinde, destek olarak verilen miktar, yasal faiziyle birlikte KOSGEB alacağı olarak tahsil edilecek. Uygunsuzluk durumu sona erdiğinde ve başvuru yapıldığında, yeni desteklerden yararlanma hakkı devam edecek.

Destek programlarının uygulanma sürecinde, deprem, yangın, su baskını ve benzeri doğal afetler, yasal grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecek. Bu durumlar sona erene kadar destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı karar verecek.

Ayrıca, 15 Haziran 2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

KOSGEB

KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltmasıdır. Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x